9 x Grunberg

naar hoofdmenunaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaar9 x Grunberg leskeuze.jpeg

9 X Grunberg


Wat kan een geschreven tekst voor je betekenen? Hoe kan literatuur je versterken?
De lessenserie 9 X Grunberg biedt in negen voorbeeldlessen die gemaakt zijn door Marianne Koeman literatuuronderwijs volgens de methodologie Laat Je Zien. In deze methodologie zijn taal, eigen ervaring, cognitieve kennis en zelfexpressie geïntegreerd: alle vier de componenten zijn even belangrijk en versterken elkaar.

De docent is vrij om onderdelen of opdrachten te gebruiken uit haar/zijn eerdere lesmethode en die toe te passen in de werkstructuur van de methodologie Laat Je Zien.

Wat bieden deze lessen?
  • Inzicht in literatuur opent en verruimt. Het leren over andere werelden en levens van anderen zorgt ervoor dat je onverwachte kanten van jezelf leert kennen.
  • Begrip door het delen van ervaringen. De koppeling met literatuur zorgt voor verbinding in een bredere context. Dit maakt reflectie en evaluatie toegankelijker.
  • Meer inlevingsvermogen in teksten. Let op opbouw en formulering; spelen met woorden en betekenissen.
  • Aandacht en bewustzijn versterken. Je krijgt meer besef over wat de deelnemers willen en hoe ze dat kunnen bereiken.