Bestaande Lessen

ToelichtingToelichtingToelichtingTeolichtingToelichtingToepassingen vakgebiedenEQ ontwikkelen leerlingenTeambuilding docentenMakenDelenNaarNaarNaarNaarNaarNaarNaarStart Laatjezien 3.0.png

Bestaande lessen doen


Ons platform biedt op dit moment twee voorbeeldseries met lessen waarmee een docent zichzelf kan trainen in de werkwijze: Beter Verwoorden - Laat Je Zien en bij Literatuur de serie Negen X Grunberg. Een docent kan de keuze maken om een of meer lessen te gebruiken om zichzelf bekend te maken met de werkstructuur van Laat Je Zien.

Na vertrouwd te zijn geraakt met de werkstructuur en de afwisseling van werkvormen kan iedereen aan de slag met de aanwijzingen van Zelf lessen maken. Met dit platform wil de Grunberg Academie alle docenten en onderwijzers aanmoedigen om de lessen en/of lessenseries te ontwerpen en te delen. Dit kan op ieder vakgebied, bijvoorbeeld geschiedenis, biologie, literatuur maar juist ook ook op die terreinen waar verschillende vakgebieden elkaar kunnen raken, vakoverstijgend. De voorbeeldseries zijn nadrukkelijk bedoelt als voorzet.