Dagdroom P


naarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaar Drieluik makenDrieluik Dagdroom 1.1.jpeg

Tussentijds presenteren

Waar de dood een dagdroom is

De deelnemers presenteren regelmatig tussentijdse resultaten:

Wat hebben ze tot nu toe waargenomen? Hoe denken ze op dit moment over het onderwerp? Dit kunnen kleine en grote resultaten zijn. Belangrijker is het presenteren zelf: de ruimte die ze leren innemen en het nadenken over hoe kennis en ervaring kan worden gedeeld met anderen. Door het met regelmaat te doen wordt het een gewoonte en neemt de spanning voor de deelnemers af. De activiteiten bij het Onderzoeken en verdiepen voorzien de deelnemers van de ingrediënten voor de presentaties.


Presenteren van je favoriete Voetnoot

Duur: ± 45 minuten (1 lesuur in de klas) – Hele groep

De deelnemers hebben als huiswerk verschillende aspecten in kaart gebracht over hun favoriete Voetnoot. De resultaten worden nu gepresenteerd. De luisterende deelnemers kunnen via een app-vragenlijstje iedere keer aangeven waar ze bij de Voetnoot aan denken en welke associaties ze erbij hebben. Zo kan er een indruk komen over wat de gepresenteerde Voetnoot los maakt.

Voorbereiden
  • De teams zijn al gevormd bij de voorgaande opdracht;
  • De docent bepaalt de lengte van de presentatie – afhankelijk van de beschikbare tijd;
  • De docent kijkt of een Q&A zinnig is of een andere vorm van uitwisselen over de inhoud na de presentatie;
  • De docent zelf kan de presentaties indien nodig beoordelen en feedback geven maar het kan ook een groepsproces zijn waarbij via een digitaal formulier alle luisteraars feedback kunnen geven. Eventueel kan de docent een gegenereerde quiz houden via SurveyMonkey of een andere app. De inhoud van de quiz kan de docent zelf samenstellen of in overleg met de deelnemers.