Evalueren

Versie door Marianne (overleg | bijdragen) op 27 sep 2020 om 00:39
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
naarnaarnaarnaarnaarnaarnaarMakenDelennaarbiedt veiligheid en basis voor ontwikkelen...in je gereedschapskist ...is relevant ...is uitwisselen, herkennen en inleven ...zeg ik wat ik bedoel?naarnaarnaarWIKI DOEN 2k.jpeg

Afsluiting


De afsluiting bestaat uit een aantal deelactiviteiten die u naar eigen inzicht kunt aanbieden, na een zelfgekozen tijdsinterval.

Evalueren

U bepaalt hoe (lang) er geëvalueerd wordt. Afhankelijk van het thema en de ontwikkeling van de deelnemers maakt de docent een keuze. Hieronder enkele suggesties:

 • U vraagt de deelnemers in één zin samen te vatten wat ze van de les meenemen.
 • U kiest een afbeelding, bijvoorbeeld een koffer en laat de deelnemers één woord kiezen dat voor hen belangrijk is als ze terugdenken aan de les. Dit woord schrijven ze vervolgens op de koffer. Dit kan een gezamenlijke koffer zijn van de groep maar ook kan iedere deelnemer een eigen koffer hebben.
 • U vraagt de deelnemers een soort slogan voor zichzelf te bedenken die hen aanmoedigt om door te zetten om een gesteld doel te bereiken. Deze slogan samen te voegen met een beeld naar keuze.
 • Uitgebreider evalueren kan ook, vraag de deelnemers om aan de hand van een (door u of gezamenlijk samengestelde) vragenlijst te onderzoeken wat ze hebben gedaan en meegemaakt. U kunt het samenstellen van de lijst ook laten doen door ‘evaluatieteams’ bestaande uit enkele deelnemers. Uiteindelijk vullen alle deelnemers de vragenlijst die gemaakt is in.


Na afloop kunnen alle deelnemers een digitale expositie hebben met zelfgemaakte aanmoedigingen en geheugensteuntjes. In het hele proces zitten elementen die versterkend zijn voor de autonomie, voor gevoel van competentie en verbinding met anderen.

Reflectie

Na de evaluatie kunt u uw deelnemers uitnodigen om te komen tot een reflectie over de betekenis van het proces.

Reflecteren is filosofisch van aard en kan:

 • met de hele groep in een kring.
 • in teams van twee of vier; daarna in groepsverband.
 • als individuele opdracht die in de groep gepresenteerd wordt.


De keuze is aan u en is onder andere afhankelijk van het niveau van de deelnemers en de tijd die beschikbaar is.
Enkele suggesties van vragen:

 • Hoe kan nieuwe kennis jouw toekomstige ervaringen beïnvloeden?
 • Wil je meer weten? Waar wil je meer van weten?
 • Hoe kan je gebruik maken van iets nieuws dat je hebt geleerd?
 • Denk je na over een taak die je doet?
 • Wat betekent het voor anderen als jij een vaardigheid leert?
 • Wat betekent het voor je als iemand die je ontmoet kennis heeft?
 • Hoe oordeel je over je ervaringen, kennis en acties?
 • Hoe oordeel je over ervaringen, kennis en acties van anderen?
 • Is het oordeel dat je hebt flexibel of wordt het een waarheid?
 • Welke rol speelt twijfel bij wat je leert en meemaakt?


Reflecteren, met name in groepsverband, verhoogt de intrinsieke motivatie om kennis te verwerven en vervolgens toe te passen tijdens het uitvoeren van een taak. Het motiveert de deelnemers om te blijven leren. Reflecteren activeert de deelnemers om samenhang en verbinding te zien tussen dagelijkse eigen ervaringen en kennis. Door hierover uit te wisselen met anderen ervaren de deelnemers hun oordelen en die van anderen en de uitwerking die oordelen heeft op henzelf en anderen. Dit biedt een mogelijkheid om je compassie met jezelf en de ander te vergroten.

Nieuwe Cyclus

Het proces van Laat Je Zien is cyclisch. Na aandacht voor evaluatie en reflectie ontstaan er vaak vanzelf bij u of de deelnemers ideeën voor nieuwe thema’s voor een volgende cyclus. Noteer de thema’s die in deze fase naar voren komen voor eventuele toekomstige cycli. U kunt uw deelnemers ook bewust laten nadenken of er nieuwe thema's zijn die ze belangrijk vinden om te gaan onderzoeken.

Zoek naar thema’s die ruime aanknopingspunten bieden om ze in te bedden in uw bestaande lesmodules, opdrachten en lesplannen. U heeft hier de vrijheid en kunt op zoek gaan naar de aanknopingspunten en daar vanuit het bestaande materiaal en verrijkende extra informatie een zinvolle invulling aan geven.