Gelukszoekers O

naar hoofdmenunaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaar9G6 v2.jpeg

Opmaat

Les - Waar gelukszoekers jou zoeken

Ruimte en materiaal

Stoelen staan in een kring. Afhankelijk van de oefening waarmee gestart wordt, staat of zit iedereen in de kring. Buiten de kring staan eventueel tafels om later aan te gaan schrijven als dat zo uitkomt of er worden clipboards gebruikt.

Bij de eerste les start de docent met het uitleggen van de opbouw van de les(sen). Maak een flip-over of een digitale versie daarvan met de tijdsplanning en activiteiten. Neem deze kort door.Energieke oefening

Test je kracht
Duur: ± 5 minuten - Hele groep

Iedereen staat in de kring. De docent doet de bewegingen voor en de deelnemers doen hem na. Tik op je linker- en rechterschouder, armen, rug, billen, benen, hoofd en gezicht en uiteindelijk aan je eigen haar. De begeleider overtuigt dat deze massage prettig is voor het lichaam. De deelnemers schatten tijdens de oefening zelf in welke spierkracht zij willen gebruiken.

Effect van de oefening: ervaren wat prettig voelt, waar je ontspannen van wordt en wat spanning geeft. Ook wordt bewustzijn vergroot en waarnemen aangescherpt.


Activiteit passend bij het thema

Ken je grens I
Duur: ± 10 minuten - Hele groep

De docent doet deze dynamiek eerst voor met een deelnemer. Zij gaan tegenover elkaar zitten en de deelnemer raakt de docent aan op het gezicht en hoofd. De docent geeft aan door middel van een duimgebaar hoe de aanraking ervaren wordt. De drie duimgebaren zijn: duim omhoog is fijn, duim naar beneden is niet fijn en duim horizontaal is ertussenin. Het gezicht is een kwetsbaar onderdeel van de mens en daardoor kan je het goed gebruiken om fysieke grenzen te ervaren. Als het te ingewikkeld is vanwege vertrouwen en kwetsbaarheid in de groep, kies dan voor de oefening ‘Ken je grens II’.

Effect van de activiteit: het oefenen van vertrouwen hebben, dat voelen en zich kunnen inleven in de ander.


Alternatieve activiteit passend bij het thema

Ken je grens II
Duur: ± 10 minuten - Hele groep


Deelnemers worden in tweetallen ingedeeld en gaan in twee rechte lijnen – met een zo groot mogelijke afstand ertussen – tegenover elkaar staan. De nummers twee blijven staan, terwijl de nummers een langzaam op hen aflopen totdat ze zo dicht voor hen staan dat de neuzen van de schoen elkaar raken, wat de nummers twee zonder morren moeten ondergaan. Daarna keren de nummers een terug naar hun beginplek. Ze lopen opnieuw op de nummers twee af, maar nu mogen die wél aangeven wanneer de nummers een moeten stoppen en blijven staan. Dit geven ze aan met een handgebaar als stopteken. Terwijl de deelnemers tijdens de oefening dan stilstaan, richt de docent zich op hen met: ‘Let op je lichaam en hoe je je voelt.’ Hierna wisselen de duo’s en lopen de nummers twee op de ander af.

Effect van de oefening: het oefenen van vertrouwen hebben, dat voelen en zich kunnen inleven in de ander.


Na aandacht voor bewegen, plezier en ontspannen is het tijd om door te gaan met de eigen ervaring - het drieluik.