Geschiedenis

ToelichtingToelichtingToelichtingTeolichtingToelichtingToepassingen vakgebiedenEQ ontwikkelen leerlingenTeambuilding docentenMakenDelenNaarNaarNaarNaarNaarNaarNaarStart Laatjezien 3.0.png


Geschiedenis


De methodologie Laat Je Zien is ontstaan in Bolivia als Didáctica de la ComunicaciónEen initiatief van de Stichting Netwerk Kleine Projecten Bolivia.. Het begon in 1999: toen vroegen de docenten van de basisschool Soledad Rivas Marianne KoemanPsycholoog en op dat moment werkzaam bij FEGS, een programma voor mensen met een DSM diagnose en sociale problemen in New York. om te helpen hun manier van lesgeven te veranderen, zodat de nadruk meer op uitwisselen en samenwerken zou komen te liggen. De vraag werd aan Marianne gesteld omdat de docenten al met haar samenwerkten om de onderwijsmogelijkheden in hun school te verbeterenIn 1997 kwam er een bescheiden bibliotheek met lesmateriaal en muziekinstrumenten..

Onder haar begeleiding kwamen drie jaar lang studenten Literaire Vorming van de HKUMet veel dank aan Frederice van Faassen (HKU) en haar studenten: Evert Hoogendoorn, Elizabeth Venicz en Inge Raadschelders. stage lopen bij deze en enkele andere scholen in Bolivia. Dit project werd ondersteund door het Nederlandse ministerie van onderwijs.
Na drie jaar samenwerking lag er een eerste syllabusDeze eerste versie (2000) werd geschreven door Evert Hoogendoorn en Marianne Koeman en vertaald met hulp van Mari Cruz Flores en Maria Peñaloza., waarin de tot dan toe ontwikkelde werkvormen werden verzameld.

Ondanks aanvankelijk enthousiasme pasten de Boliviaanse docentenBetrokken scholen waren inmiddels o.a.: OBS Soledad Rivas, OBS Manuel Claure, OBS Coachaca Chico, OBS Martín Cardenas, OBS Delia Gambarte, OBS Azurduy de Padilla, Universiteit Adventista de werkvormen minder toe dan ze wilden. Door zeer waardevolle openheid van een aantal van deze docentenRosario Ústariz V (OBS Soledad Rivas) gaf na het eerste jaar in 2000 de feedback dat voor haar de waarde in deze vorm van werken ligt in het beter leren kennen van je leerlingen. Zo kon ze op een informele manier haar leerlingen leren kennen en haar ondersteuning voor iedere individuele leerling aanpassen. Zij is nu trainer in de Didáctica. tijdens de evaluatie's kwam naar voren dat:

  • het toepassen van de werkvormen belemmerd werd, door wat ze noemden ontoereikende sociale vaardigheden van henzelf en van hun leerlingen.
  • het gebruiken van de werkvormen niet naast het reguliere lesprogramma kan plaatsvinden, daar is te weinig tijd voor.

Hun verzoek en suggestie: ontwerp het raamwerk van werkvormen zo dat de verplichte onderwijsmodules ingepast kunnen worden.

Dit bracht een nieuwe ontwikkeling op gang: nu werden ook psychologen en pedagogen uit Bolivia en NederlandEen lange lijst met betrokkenen die over tijd zeker nog aangevuld zal worden: Mercedes Valdivia Delgado, Lic. Hilda Guzmán (SEDUCA), Hernán Ayala Huarachi, Docenten van OBS Marianne Frostig, Prof. Nancy Siñani Huayllas, Prof. Rosario Ústariz Vargas, Lic. Suzy Soto (Centro Pédagogico Símon I. Patiño), dr. Maria Luisa Talavera Simoni (UMSA), Josje Arnoldi, Marc van Ekeren, Judith de Klerk, Ceciele Luijnenburg, Sandra Verkuylen en studenten van de studiegroep Ñaupaqman. betrokken, die samen met de docenten op vrijwillige basis de methodologie doorontwikkelden. Sindsdien is de methodologie zich dankzij het gebruik in de praktijk en de feedback van de gebruikers blijven doorontwikkelen tot wat hij nu isDe ontwikkeling is vastgelegd in een praktisch handboek, Guía de la Diáctica de la Comunicación geschreven door Marianne Koeman, uitgegeven door Stichting Netwerk Kleine Projecten Bolivia met hulp van Mercedes Valdivia Delgado en gefinancierd door Impulsis.

En nu: deze wiki

Net als in Bolivia willen we in Nederland de methodologie doorontwikkelden mét betrokken docenten, pedagogen en psychologen. Dat is het doel van deze wiki.
Dit is een open platform waar iedereen inspiratie kan komen halen, maar ook brengen. U wordt nadrukkelijk opgeroepen om uw eigen lessen, ervaringen en ideeën hier te delen. Laat Je Zien is een open gemeenschap en alle bijdragen zijn zeer welkom.

In Nederland

In opdracht van de Stichting Hernann en Hannelore Grünberg wordt de lessenserie Beter Verwoorden ontwikkeld.Ontwikkelaars: Tinka van Hulzen, Judith de Klerk en Marianne Koeman (2013). Na enkele try-out's van de lessenserie met leerlingen van verschillende leeftijden en scholen gaat de lessenserie in première bij OBS Laterna Magica in AmsterdamMet dank aan Anette van Valkengoed voor haar vertrouwen en de docenten Vivian en Suzan voor hun samenwerking (2014)..

Via het Prins Bernard Cultuurfonds ontvangt de Stichting een subsidie om docenten te gaan trainen. Deze trainingen vonden plaats aan onder meer: docenten van de PABO Inholland te Haarlem, een trainingsdag voor docenten bij het ROC in Amsterdam, een training voor docenten van de Stichting Viertaal-scholen en een training voor docenten in opleiding op de VU. Ook geeft het team in wisselende samenstelling presentaties: Op de Dag voor de Literatuur in Rotterdam, de Dag van Taal, Kunsten en Cultuur in Rotterdam en Utrecht.

De lessenserie 9 x GrunbergOntwikkelaar: Marianne Koeman met hulp van Angelina Hansman (2018)en de training TransitieOntwikkelaars: Eline Koeman en Marianne Koeman (2019) zijn gemaakt om te laten zien hoe het drieluikmodel van de methodologie kan worden toegepast op alle kennisterreinen en ook vakoverstijgend.

In Bolivia

In Cochabamba werken de studenten van de studiegroep Ñaupaqman, begeleidt door Hernán Ayala en Joana Quitón, en het docententeam van OBS Marianne Frostig (Directrice: Ximena Calatayud en coördinator: Noelia Olga Amurrio) samen bij het geven van trainingen aan docenten van allerlei verschillende scholen.
In La Paz is het team van het schoolbegeleidings-instituut Wisllita bereidt om nieuwe trainingen te organiseren.

Deze wiki komt er ook in het Spaans.