Nieuw Inspiratie

ToelichtingToelichtingToelichtingTeolichtingToelichtingToepassingen vakgebiedenEQ ontwikkelen leerlingenTeambuilding docentenMakenDelenNaarNaarNaarNaarNaarNaarNaarStart Laatjezien 3.0.png


Inspiratie


De methodologie Laat Je Zien De methodologie geeft ruimte aan persoonlijke ontwikkeling, gesproken en geschreven taal, spel, beweging, verbeelding en presentatie in samenhang met alle vakken die in het reguliere onderwijs aan bod komen. De eigen ervaring staat centraal. is geïnspireerd door kennis en denkwijzen uit allerlei verschillende vakgebieden. Hieronder vindt u een overzicht van onze belangrijkste inspiratiebronnen. Als u op de vraagtekens klikt bij de verschillende titels kunt u lezen welke aspecten van de genoemde kennis en denkwijzen in Laat Je Zien een rol spelen.

Overzicht van vakgebieden en inspiratiebronnen


TaalvormingDe basis van taalvorming is in de woorden van Frederice; vertellen, lijstje maken, kiezen, vertellen en schrijven. Deze werkvormen zijn rechtstreeks overgenomen om mee aan de slag te gaan bij Laat Je Zien. Het is simpel en doeltreffend om op deze manier iedere keer ruimte te geven aan de eigen ervaring.
 1. Dellensen, Peter & Lentz, Leo (Red.) (1987). Taaldrukken verder dan zeggen en schrijven, Handboek Taaldrukken. Baarn, NL: Uitgeverij Bekadidact
 2. Faassen, van H., Taalvorming en taaldrukken daar vind je alles wat je wilt weten.
 3. Visch, Lucie, Zaat, Mirjam & Claessens Marleen (Red.) (1993). Werken met Taaldrukken; ervaringen en ideeën. Baarn, NL: Uitgeverij Bekadidact


Didactische zienswijzen en theorieën In Laat Je Zien wordt vanuit dit construct gewerkt. Een docent kan op maat kleine of minder kleine suggesties doen aan iedere deelnemer zodat deze leerling verder gaat met zijn/haar ontwikkeling. Telkens in een gesprek of met een opdracht de deelnemer zo benaderen dat deze zich gezien voelt en verder wil en durft te gaan met zijn/haar leerervaringen-proces. De docent is een aanreiker en gids in het leerproces van zijn/haar deelnemers tegelijkertijd blijft de docent ook leren.
 1. Dutton, Cassie een webpresentatie over klassenmanagement met aandacht voor Kounin en anderen en Positive Behavioral Interventions and Supports (PBIS)
 2. Edwards, Carolyn, Gandini, Lella y Forman, George (1998). The Hundred Languages of Children: The Reggio Emilia Approach – Advanced Reflections. Westport CT, USA: Ablex Publishing De ervaring van Reggio Emilia is een illustratie van het belang om ervarend te leren, de omgeving en haar inrichting spelen een grote rol.
 3. Egan, Kieran (1986). Teaching as Storytelling: an Alternative Approach to Teaching and Curriculum in the Elementary School. Chicago, USA: University of Chicago Press
 4. Egan, Kieran (2003), Start with what the student knows or with what the student can imagine? Phi Delta Kappan, 84(6), 443-445
 5. Egan, Kieran (2005). An Imaginative Approach to Teaching. San Francisco, USA: Jossey-Bass / A Wiley Imprint "Verbeelding is niet alleen wenselijk in de lespraktijk maar juist noodzakelijk ... het is het hart van iedere echte leerervaring.
 6. Freinet, Celestine, De Moderne School, Lezen over Freinet In 1998 nodigde Frederice van Faassen van de opleiding Literaire Vorming van de HKU Marianne Koeman uit om mee te gaan naar een practicum week op de OBS de Rolpaal in Blokzijl.
 7. Gandini, Lella & Pope Edwards, Carolyn (Red.) (2001). Bambini: The Italian Approach to Infant/Toddler Care. New York, USA: Teachers College Press
 8. Glasser, William, MD (1969). Schools Without Failure. New York, USA: Harper & Row Publishers
 9. Glasser, William, MD (1988). Choice Theory in the Classroom. New York, USA: Harper & Row Publishers
 10. Glasser, William, MD (2011). Take Charge of your Life. Bloomington, USA: iUniverse, Inc.
 11. Kanamori, Toshiro (2003) documentaire Children Full of Life, Japanse Broadcasting Company (NHK)
 12. Koeman, Marianne (2013). La Didáctica de la Comunicación. La Paz, Bolivia: SNKP-Bolivia, Wisllita & Impulsis Dit is een gids waarmee docenten zichzelf kunnen trainen om te werken met de methodologie Laat Je Zien. De les voorbeelden komen uit de dagelijkse lespraktijk in Bolivia.
 13. Kounin, Jacob Sebastian (1977). Discipline and Group Management in Classrooms. USA: Krieger Pub. Co. De methodologie Laat Je Zien biedt een heldere structuur waarin plaats is voor wisselende inhoud op maat van iedere deelnemer en passend bij de leerdoelen uit de methode waar de docent mee werkt. Het belang van een heldere structuur, goede afspraken en een heldere consequente evenwichtige houding van de docent draagt bij aan een succesvolle leeromgeving.
 14. Montessori, Maria (1912). The Montessori Method: Scientific Pedagogy as Applied to Child Education in "The Children’s Houses" With Additions and Revisions by the Author. New York, USA: Frederick A. Stokes Company Alle zintuigen krijgen een bewuste actieve rol bij het leren via beweging. Leerervaringen lopen op die manier via alle zintuigen. Dit maakt het leren zichtbaar, tastbaar en toegankelijk. Praten over wat je ziet, voelt, denkt en waarneemt, wordt vanzelfsprekender. Zo spelen woorden en communicatie een natuurlijke rol.
 15. Phillips, D. C., & Soltis, J. F. (1998). Perspectives on learning. New York, USA: Teachers College Press
 16. Rathunde, Kevin and Csikszentmihalyi, Mihaly (2005) Middle School Students’ Motivation and Quality of Experience: A Comparison of Montessori and Traditional School Environments. American Journal of Education, Vol. 111, No. 3 (May 2005) (pp. 341-371)
 17. Vygotsky, L. S. (herziene druk 2012 van oorspronkelijke engelstalige versie uit 1962) Foreword by Alex Kozulin, Thought and Language, Cambridge, Mass., USA: MIT Press Ltd.
 18. Vygotsky, L. S. (1934) PDF Thinking and Speech
 19. Whitmore, Kathryn F. & Crowell, Caryl G. (1994). Inventing a Classroom, life in a bilingual whole language learning community York, USA: Stenhouse Publishers
 20. Witte, Theo (2008). Het Oog van de Meester Eburon Uitgeverij B.V. In het onderzoek van Theo Witte (2008) worden uit de ontwikkelingstheorieën van Piaget en Vygotsky vijf aannames gedestilleerd voor ontwikkelingsgericht literatuuronderwijs.


Ontwikkeling op basis van de kunsten Een manier om te kijken naar het maken van een beeld is dat de deelnemers worden uitgedaagd een ervaring of een aspect van een ervaring uit te drukken in een beeld. Een deelnemer gaat dan opzoek naar een vertaling van een gebeurtenis en de gevoelens bij die gebeurtenis in een beeldvorm.
 1. Aron Rubin, Judith (2016). Approaches to Art Therapy: Theory and Technique, New York, USA: Routledge
 2. Burkhard, Gudrun (1997). Taking Charge: Your Life Patterns and Their Meaning Edinburgh, UK: Floris Books
 3. Case, Caroline & Dalley, Tessa (June 2004). The Handbook of Art Therapy Chapter 3, Abingdon-on-Thames, UK: Routledge
 4. Csikszentmihalyi, Mihaly (1996). Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention. New York, USA: HarperCollins Publishers, Inc. Wat is een flow ervaring?
 5. Gray, Peter (2017). What Exactly Is Play, and Why Is It Such a Powerful Vehicle for Learning?, Wolters Kluwer Health, Inc Waarom veel toneel - rollenspelen?
 6. McNiff, Shaun (1992). Art as Medicine, Creating a Therapy of the Imagination, Boston, USA: Shambhala Publications, Inc.
 7. Sugaya, Kiminobu & Yonetani Ayako (2006) Your Brain on Music, The Magazine of the University of Central Florida Muziek is een eigen taal waarmee iemand zich kan uitdrukken, identificeren en presenteren. Het biedt zo een kans aan iemand om zijn/haar uitdrukkingspalet te verrijken.


Emotionele intelligentie en ontwikkeling Emotionele intelligentie kan worden ontwikkeld en versterkt, hiervoor is het belangrijk om te praten over emoties en gevoelens. Iedere gebeurtenis, iedere sociale interactie wekt gevoelens op.
 1. Broughton, Napoleon (June 2017). The Evolution of Emotional Intelligence International Journal of Business and Social Science Volume 8 • Number 6 • Department of Management and Organizational Leadership University of Phoenix, Phoenix, Arizona, USA
 2. Ellis, Albert & Dryden, W. (1987). The Practice of Rational Emotive Therapy. New York, USA: Springer Publishing Company Het leren bevragen van jezelf en van een ander op een verdiepende wijze kan helpen bij het ervaren van verbinding en contact. Als dit spelenderwijs kan worden opgenomen in een vorm van werken in het onderwijs kost het in feite weinig extra moeite.
 3. Fernández Domínguez, M.a R. (2005). Más allá de la educación emocional. La formación para el crecimiento y desarrollo personal del profesorado. PRH como modelo de referencia. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, Vol. 19 (3), 195-251.
 4. Fernández Domínguez, M.a R., Palomero Pescador, J.E. y Teruel Melero, M.P. (ABRIL 2009) El desarrollo socioafectivo en la formación inicial de los maestros. Universidad De Zaragoza; Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 12 (1), 33-50.
 5. Goleman, Daniel (2015) Artikel in de New York Times: How to be Emotionally Intelligent?
 6. Kahn, Jennifer (2013/09/15). Can Emotional Intelligence Be Taught? The New York Times Magazine, NYTimes.com
 7. Korczak J., (2018). How to Love a Child: 1: And Other Selected Works Volume 1.Ilford, United Kingdom: Vallentine Mitchell & Co Ltd
 8. Taba, H., & Elkins, D. (1967) Teaching strategies for the culturally disadvantaged. Chicago, USA: Rand McNally
 9. Tough, Paul (2012). How Children Succeed: Grit, Curiosity, and the Hidden Power of Character. New York, USA: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company Leren verwoorden van je ervaringen vanuit een positieve benadering, wat kun je meenemen uit de ervaring waar je nu iets aan hebt? Wat heb je nodig op dit moment om verder te gaan? Leren doorzetten door juiste aanmoediging is heel behulpzaam. Het bouwen van karakter is een belangrijk aspect van succes in het latere leven.
 10. Willis, Judy (2007 Summer | Volume 64). The Neuroscience of Joyful Education - Brain research tells us that when the fun stops, learning often stops too. (Psychology Today Engaging the Whole Child)


Beweging en spel Onderwijskundig is er steeds meer onderzoek dat de positieve bijdrage van bewegen op leren onderschrijft. Niet alleen fysiek bewegen maar ook ademenen en mindfulness kunnen een bijdrage leveren aan het welzijn en onderhoud van een persoon.
 1. Eden, Donna & Feinstein, David (2008). Energy Medicine: Balancing your Bodies Energies for optimal Health, Joy and Vitality. New York, USA: Penguin Group Inc.
 2. Scherder, E. (2017). Laat je hersenen niet zitten, Amsterdam: Athenaeum
 3. Sitskoorn, M. (2008). Het maakbare brein, Amsterdam: Prometheus
 4. Velthuis, C. (2017). Bres spelenboek, Utrecht: Kosmos Uitgevers
 5. Williams, Mark, Teasdale, John, Segal, Zindel en Kabat-Zinn, Jon (2007). Mindfulness en Bevrijding van Depressie Nieuwezijds B.V., Uitgeverij Uit allerlei onderzoek blijkt dat het doen van oefeningen die nu bekend zijn onder de verzamelnaam Mindfulness een positieve bijdrage levert bij het leren vinden en ervaren van rust en ruimte.


Sociale vaardighedenMet Laat Je Zien is het mogelijk om vanuit ieder vakgebied verbinding aan te gaan met andere vakgebieden en zo een vakoverstijgend lesaanbod te maken dat tegelijkertijd ruimte geeft aan de ontwikkeling van levensvaardigheden waaronder sociale vaardigheden.
 1. Goleman, Daniel (2014) Sociale intelligentie; relaties als sleutel tot succes, Uitgever: Business Contact
 2. Gravesteijn, J.C. (2010) Programma’s voor Levensvaardigheden op school - Achtergronden, ontwikkeling en evaluatie van onderwijs in sociale en emotionele vaardigheden, Publisher: Utrecht University
 3. Culturele diversiteit en sociale vaardigheden, Website en korte filmpjes Melissa Jewkes
Op de site vindt u meer informatie. Op de site vindt u meer informatie.