Opmaat

naarnaarnaarnaarnaarnaarnaarMakenDelennaarbiedt veiligheid en basis voor ontwikkelen...in je gereedschapskist ...is relevant ...is uitwisselen, herkennen en inleven ...zeg ik wat ik bedoel?naarnaarnaarWIKI DOEN 2k.jpeg

Opmaat - Fysieke Activiteit & Spel


In het huidige onderwijs is er overwegend aandacht voor de cognitieve ontwikkeling. Zo wordt er vaak gebruik gemaakt van een vaardigheid als schrijven. Bij schrijven denken we vaak dat het alleen een cognitief proces is. ‘Heb ik dit woord wel goed gespeld?’ ‘Kan ik iets verzinnen wat leuk en origineel is?‘

De Grunberg Academie is van mening dat schrijven een samenwerking is tussen je hoofd, je zintuigen en je intuïtie. Op de weg naar het schrijven toe heb je dus wel degelijk je intuïtie en waarneming nodig. Voor het vervolg van het schrijfproces heb je dan weer de cognitieve functies nodig.

Om de intuïtie en cognitie in balans te brengen begint elke les voorafgaand aan de drieluik werkstructuur met fysieke oefeningen voor het samenwerken van je linker- en rechterhersenhelft. Zo bevorderen we het samenwerken van de linker- en rechterhersenhelft. In talloze onderzoeken wordt aangetoond dat beweging een belangrijke bijdrage levert aan het versterken van de cognitieve functies van het brein. Daarnaast wordt dankzij de fysieke oefeningen ook de gezondheid van de leerlingen op een impliciete manier ondersteund. Bewegen en spel zijn een natuurlijk onderdeel van de lessen en op die manier ook van het leven van de deelnemers.

De opmaat bestaat altijd uit twee activiteiten: de Energieke oefening en de Fysieke activiteit passend bij het onderwerp. De energieke oefening is speels en kanaliseert het energie niveau van de deelnemers en de groep. Aansluitend is er een activiteit die op een meer of minder impliciete manier de deelnemers bewuster maakt van het thema van de les.

Effect van de activiteit - oefening - spel
  • Een optimaal niveau van alertheid en sensorische integratie.
  • Verscherping van concentratie.
  • Humor en ontspanning door het spelelement.
  • Bevordering van saamhorigheid.
  • Een stimulans fysieke ruimte in te nemen met je verbale en non-verbale taal.
  • Openstelling van het brein voor kennisopname.