Plezier

naar hoofdmenunaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaar9 x Grunberg leskeuze.jpeg

Plezier in de hoofdrol


Plezier bevordert motivatie en stimuleert het leerproces.
Door plezier ontstaat ontspanning. Ontspanning is een belangrijke factor in het ervaren van welbevinden door mensen, het biedt een tegenwicht voor de negatieve emoties (ervaringen) die mensen in hun leven hebben gehad. Samen plezier hebben geeft vertrouwen, veiligheid en energie. Het zet alle deelnemers open voor samen verkennen, ontdekken, leren en leven.

Alle verschillende werkvormen uit de methodologie Laat Je Zien zijn gekozen met aandacht voor plezier voor de deelnemers en de docenten. Dat bevestigen gebruikers van Laat Je Zien in evaluaties van workshops en leservaringen. De eigen ervaring van de deelnemers is het uitgangspunt. Van daaruit wordt het uitwisselen, verkennen, bestuderen en oefenen als relevant, veilig en plezierig beleefd.

In het artikel van Judy Willis (2007) The Neuroscience of Joyful Education komt naar voren hoe plezier en het leerproces elkaar beïnvloeden.

Uit een aantal door Willis genoemde onderzoeken blijkt dat plezier ervaren het leereffect versterkt:

  • Deelnemers leren beter als de ervaring in de lessituatie plezierig is en relevantie heeft voor het leven, de belangstelling en ervaringen van de deelnemers (Chugani, 1998; Pawlak, Magarinos, Melchor, McEwan, & Strickland, 2003).
  • Deelnemers onthouden het geleerde beter als het met een sterke positieve emotie samenhangt (Dulay & Burt, 1977; Krashen, 1982).
  • Bij deelnemers die minimale stress ervaren en die betrokken en gemotiveerd zijn, vloeit informatie vrij langs het affectieve filter in de amygdala. Deze deelnemers behalen hogere cognitieve niveaus, leggen betekenisvolle verbindingen en ervaren regelmatig aha-momenten. Dit soort leren ontstaat niet in stille leeromgevingen met een docent die een lezing geeft, maar in leeromgevingen waar een sfeer is van energiek samen onderzoeken en ontdekken (Kohn, 2004).