Pubers


naar les pubersnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarDrieluik Pubers 1.1.jpeg

Drieluik

Les - Waar je depressieve pubers probeert te genezen

Duur ± minimaal 145 minuten ≈ 2,5 lesuren


Na de fysieke oefeningen uit de Opmaat gaan de deelnemers aan de slag met opdrachten van de deelcomponenten waaruit het drieluik bestaat.

Drieluik = Eigen ervaring - Kennis & Actie
Eigen ervaring

In het midden van het antwoordblad staat het eigen verhaal gebaseerd op de eigen ervaring van de deelnemer.

Kennis

Daarna gaan de deelnemers aan de slag met het verkennen, bevragen en ordenen van de aanwezige kennis en vervolgens is er aandacht om deze kennis uit te breiden en te versterken. Aan de linkerkant van het drieluik komt de weerslag van dit proces te staan. Nadat de deelnemers zich bewust zijn geworden over hun bestaande eigen kennis en de nieuwe aangeboden kennis gaan ze daarmee aan de slag.

Actie

De activiteiten zijn nu gericht op de verbinding met de praktijk met als doel de praktijk in kaart te brengen en welke betekenis de deelnemers op basis van hun ervaringen, kennis en wensen kunnen bijdragen in de praktijk, de actie. Het resultaat komt aan de rechterzijde van de drieluik te staan.

Door het proces en de resultaten in een drieluikvorm te presenteren wordt de samenhang inzichtelijk gemaakt. Zo moedigt het de deelnemers aan om de verbanden te zien en te creëren.