Samenbrengen D


naarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaar Drieluik makenDrieluik Dagdroom 1.1.jpeg

Samenbrengen

Les: Waar de dood een dagdroom is


De activiteiten zijn gericht op het samenbrengen van eigen ervaring, oude en nieuwe kennis en een toepassing richting de praktijk. In de les Dagdroom is de keuze gemaakt om naast de bundelingen van Voetnoot 1 & 2 aandacht te besteden aan de column. Er zijn verschillende opdrachten mogelijk. De docent kan een eigen selectie maken.

De tekst van de eigen ervaring dient als opmaat voor het schrijven van een nieuwe tekst. Die tekst is dan wel een voortzetting van het verhaal, maar kan een andere literaire vorm krijgen of juist een meer beschouwende tekst worden. Een gesproken column in een podcast kan ook.

Column

Duur: ± 50 minuten – Individueel
Instructie voor deelnemers

Schrijf een column van een x-aantal woorden over de modeshow. Zie de dynamiek passend bij het onderwerp in de opmaat. In de column laat je je eigen ervaring, de gekozen column van de auteur en de focus die je kiest samenkomen. Wissel met je teamgenoot de columns uit en lees de column van je teamgenoot. Kijk waar je vragen hebt. Onderstreep die woorden waarop je vragen betrekking hebben. Als je een suggestie hebt, schrijf je die op met steekwoorden en een vraagteken. Vervolgens wisselen jullie de columns weer uit. Ieder heeft nu zijn eigen column weer. Ga samen langs de vragen en behandel ze. De schrijver van de column beslist of en hoe hij zijn tekst aanpast. Bij elke suggestie vraag je of je teamgenoot openstaat voor de suggestie. Zo ja, dan bespreken jullie die suggestie verder. Zo niet, dan gaan jullie verder met de volgende.

Voorbereiden
  • Tweetallen maken;
  • De docent loopt rond voor vragen;
  • Drieluik antwoordblad, voorbereiden indeling rechterzijde, als de ruimte onvoldoende is een extra blad aanhechten.


Huiswerk
Duur: ± 1 week thuis – Individueel en hele groep

De deelnemers maken thuis een gesproken versie van de column. Later maakt een daarvoor benoemd team uit de klas een compilatie van alle gesproken columns. Die compilatie beluisteren de deelnemers in de klas.


Beeld maken

Als er voldoende aandacht is gegeven aan het samenbrengen van oude en nieuwe kennis en toepassingen in de praktijk is het tijd om door te gaan met een beetje ontspanning maken van een illustratie bij de eigen ervaring. De instructies hiervoor staan bij Beeld in het menu.