Transitie

naarnaarnaarnaarnaarnaarTransitie leskeuze.jpeg

Transitie - Laat Je Zien


Dit is een training van drie coachingssessies voor docenten gericht op persoonlijke groei. Bovendien kunnen docenten zo ervaren wat de leerlingen tijdens de lessen op basis van de Laat Je Zien-methodologie beleven.

De training vindt plaats in groepsverband. Bijvoorbeeld in een bestaand docententeam bij wijze van teambuilding. De deelnemers gaan in een groepjes op ontdekkingsreis, om op een speelse, luchtige en verbindende manier ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en meer over zichzelf te ontdekken.

Zo onderzoeken de deelnemers in een veilige context onderliggende thema's en patronen en komen ze meer te weten over hun loopbaan-oriëntatie (Schein, 1975), oftewel hun carrière-zelfbeeld, dat gebaseerd is op hun drijfveren, waarden en competenties. Naast deze drie bijeenkomsten heeft u het boek Loopbaanankers. Ontdek je werkelijke waarden, Schein (2011) nodig voor de opdrachten. Als u met deze training aan de slag wilt gaan kunt u contact met ons opnemen voor de materialen.

De training is gemaakt door Eline Koeman (arbeids-& organisatie psycholoog) en Marianne Koeman (sociaal psycholoog, GZ-psycholoog, niet-praktiserend).

Wat levert de training de deelnemers op?
  • Aanmoediging om diverse kanten van jezelf beter te leren kennen en een verbreding van je horizon.
  • Uitwisseling met anderen over de gedachten, ideeën en verlangens van iedere deelnemer voor haar/zijn loopbaan.
  • Concrete stappen die je kunt zetten om richting te geven aan jouw carrièrepad/levenspad.
  • Concrete stappen die het hele team kan zetten om richting te geven aan de individuele doelen en het algemene doel van de afdeling en organisatie waar het team werkt.