WAT IS BETER VERWOORDEN?

naarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarBeter Verwoorden leskeuze.jpeg

Beter Verwoorden - Laat Je Zien


Beter Verwoorden is gemaakt ter illustratie van de mogelijkheden die de methodologie Laat Je Zien biedt voor de versterking van de persoonlijke ontwikkeling van de individuele deelnemer in haar/zijn sociale omgeving.
De module is gemaakt door Tinka van Hulzen, Judith de Klerk en Marianne Koeman in 2015.

Doel van lessenserie Beter Verwoorden

De lessenserie Beter Verwoorden is gericht op het versterken van het uitdrukkingsvermogen en de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers, juist ook in relatie met hun omgeving. De deelnemers ervaren welke vaardigheden ze hebben, worden zich bewuster van wie ze willen zijn en welke stappen ze kunnen nemen in hun ontwikkeling.

Wat levert de lessenserie de deelnemers op?
 • Hun uitdrukkingsvaardigheid wordt vergroot: ze leren zowel verbaal als non-verbaal helder en precies uitdrukking te geven aan hun gedachten, gevoelens, gedrag en ervaringen;
 • Het zelfbewustzijn wordt versterkt: meer besef over wat ze willen en hoe ze dat kunnen bereiken;
 • Ze ervaren dat ze kunnen zijn wie ze zijn;
 • Ze leren individueel werken, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, hun team en de groep;
 • Ze ervaren hoe bevredigend het creatieve proces kan zijn;
 • Ze kiezen bewuster voor een presentatievorm die bij hen past.


Wat levert de lessenserie de docent op?

Eigenschappen en vaardigheden die versterkt worden door het toepassen van deze manier van werken zijn:

 • Flexibiliteit;
 • Openheid;
 • Empathie;
 • Rust;
 • Structuur bieden zonder het gevoel van vrijheid te ondermijnen;
 • Bewust worden van je oordelen en je eigen angsten, de hindernissen die daaruit voortkomen en hoe daarmee om te gaan.


De lessenserie is bruikbaar in het basisonderwijs, op middelbare scholen en ook kan ook worden ingezet als cursus voor volwassenen, jongeren en kinderen. Spelenderwijs leer je van en met elkaar. Een toneelcursus light waarbij sociale vaardigheden de hoofdrol spelen.

Voorbeelden van drieluiken basisschoolniveau
bij de thema's van Beter Verwoorden

Les 1 Fruit basisschool-lessenserie.jpg

Les 2 Een keer basisschool-lessenserie.jpg

Les 3 basisschool-lessenserie.jpg

Meer

Les 4 basisschool-lessenserie.jpg

Les 5 basisschool-lessenserie.jpg

Les 6 basisschool-lessenserie.jpg

Les 7 basisschool-lessenserie.jpg

Les 8 basisschool-lessenserie.jpg

Les 9 basisschool-lessenserie.jpg

Les 10 basisschool-lessenserie.jpg

Les 11 basisschool-lessenserie.jpg

Les 12 basisschool-lessenserie.jpg